A hagyomány szó jelentése

A hagyomány általában az olyan cselekvéseket jelenti, amelyek megmaradtak az elődök örökségéből, ezáltal pedig nemzedékről nemzedékre továbbra is élnek, így fontos részévé válnak az adott közösségnek. Az ilyen típusú cselekvéseket egy adott társadalom tagjai a szociokulturális örökség alapján végeznek, vagy készítenek, ami azt jelenti, hogy az egyén beleszületik egy adott kultúrába, társadalomba, csoportba, aminek hagyományait tovább tudja ápolni, gyakorolni.

A hagyományok támogatják a közösség fennmaradását abban a formában, amiben már az elődök is éltek és ez egy olyan összesség, amihez hozzátartozik az öröklött tudás, tapasztalat. A különböző hagyományok egy adott csoportban nem öröklődés útján jutnak el egyik generációról a másikra, mint például a genetikai tulajdonság esetében, hanem tanulás révén. Az eltanulásnak több módszere lehet, természetesen ez is változhat egyik csoportról a másikra. Történhet nyelv által, amikor az idősebbek elmesélik a különböző tradíciókat a fiatalabb generációknak, megfigyelés, valamint mozgásformák leutánzása által is történhet, amikor az ifjabbak ilyen módon tanulják meg az idősebbek által végzett folyamatokat, például némely kultúra esetében a különböző táncokat, de tapasztalat révén is el lehet sajátítani ezeket.

A közvélemény rengeteg alkalommal bünteti a hagyomány megsértését, főleg olyan csoportokban, ahol nagy jelentősége van a tradícióknak és mindenki kiveszi a részét ezekből. Létezhetnek olyan hagyományok, amelyek több millió tagból álló népcsoportra jellemzőek, de olyanok is, ami ezen belül egy kisebb csoportot jellemez csupán.

spacer